8/27/2009

Илүү илүү


Манайхан олимпийн үеэр илүү илүү гэдэг үгэнд үнэн дуртай болсон. Саяханаас Ж-Мобайл компани үйлчилгээгээ суурь хураамж төлөөд үнэгүй хэрэглэх боломж олгосон. Үүнд Монгол хүн бүр сэтгэл хангалуун байгаа би ч мөн адил. Тэгсэн Unitel ах нь сүлжээ харгалзахгүй мессеж үнэгүй болгож нэгэн шинэлэг үйлчилгээ хүргэж байгаа юм байна. Мэдээж огт үнэгүй зүйл биш суурь хураамж байгаа. Төр засаг нь хүртэл нийгмийн халамжийг хайр найргүй цацдаг болохоор бид чинь үнэгүй юманд үнэн нугасгүй болчихсон улс. Болж л өгвөл бэлэнчлэх гээд. Одоо Ээж болох Skytel Аав болох Mobicom хоёр л үнэгүй гэдэг үг үйлчилгээндээ оруулж орос ах нар шиг загнах л үлдээ дээ гэж. Тэхгүй бол ичиг ичиг болох байлгүй дээ. Энэ шинэлэг үйлчилгээний салхи Ж-Мобайл-с эхлээгүй гэж үү Ж-Мобайл илүү илүү.


Continue Reading...

8/24/2009

Adobe FLEX DataGrid-д XML файлын өгөгдөл харуулах

Нэгэн жижигхэн жишээг та бүхэндээ хүргэж байна. Өөрт хэрэгтэй зүйлдээ ашиглах санаа оноо аваасай гэсэндээ. Бас ямар жишээ оруулвал зүгээр вэ та бүхэн санаа оноогоо хэлээрэй. Өөрийн боломж бололцооныхоо хэрээр оруулах болно. Кодыг нь харахыг хүсвэл дэлгэрэнгүй гээд хараарай..... Та бүхэнд амжилт хүсье.
data.xml ФайлМонгол
Улаанбаатар
2сая700мянгаАмеркийн нэгдсэн улс
Washington
304сая59мянгаЯпон
Tokyo
127сая288мянгаОрос
Moscow
140сая702мянга
************ Код **********************
//##############################################################
Шууд холбож болох ч ArrayCollection-руу хөрвүүлээд нэмэх устгах үйлдэл ашигласан юм шүү найзуудаа
//##############################################################

xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"
layout="absolute" width="483" height="339"
creationComplete="{init()}"
>

import mx.collections.ArrayCollection;
import mx.controls.Alert;
import mx.events.ListEvent;
import mx.utils.ArrayUtil;
import mx.rpc.xml.SimpleXMLDecoder;

var dgData:ArrayCollection;

private function init():void{
var dgArray:Array = xmlColl.toArray();
dgData = new ArrayCollection(dgArray);
dg.dataProvider = dgData;
}

private function fGetRowValue(event:ListEvent):void{

this.txtcountry.text = event.itemRenderer.data.country;
this.txtcapital.text = event.itemRenderer.data.capital;
this.txtpopulation.text = event.itemRenderer.data.Population;
}private function fAddNewRow():void{
if(this.txtcapital.text!="" && this.txtcountry.text!="" && this.txtpopulation.text!=""){
var obj:Object = new Object();
obj.country = txtcountry.text;
obj.capital= txtcapital.text;
obj.Population = txtpopulation.text;
dgData.addItemAt(obj,0);
this.fInputCLS();
}
else{
Alert.show("Оролтын утгыг заавал оруулна уу","Анхаар");
}

}

private function fInputCLS():void{
this.txtcapital.text="";
this.txtcountry.text="";
this.txtpopulation.text="";
}

private function fDellSelRow():void{
if(dg.selectedIndex!=-1){
dgData.removeItemAt(dg.selectedIndex);
this.fInputCLS();
}
else{
Alert.show("Устгах мөрөө сонгоно уу","Анхаар");
}
}

]]>itemClick="{this.fGetRowValue(event)}"
>


fontSize="18" fontWeight="bold" textAlign="center"/>
text="http://baji-csms.blogspot.com/" fontWeight="bold"/>


Continue Reading...

8/18/2009

ASP.NET ContentType ашиглах

Вэб хөтөч дээр PDF болон EXCEL файл нээж харуулах талаар жишээ оруулж байна. Вэб хөтөч дээр PDF файл харуулахдаа дараах маягаар харуулна.

//##############################################
//1847195342.pdf Файлын байрлаж буй дир нь C:\Inetpub\wwwroot\example\Files\PDF гэсэн үг
Response.ContentType ="application/pdf";
string str_FilePath=Server.MapPath(@"\example\Files\PDF\1847195342.pdf");
Response.WriteFile(str_FilePath);
Response.End();
//##############################################


//##############################################
// ContentType төрөл
Response.ContentType="application/msword";
Response.ContentType="application/vnd.ms-powerpoint";
Response.ContentType="application/vnd.ms-excel";
Response.ContentType="application/pdf";
Response.ContentType="text/HTML";
Response.ContentType="image/GIF";
Response.ContentType="image/JPEG";
Response.ContentType="text/plain";
Response.ContentType="image/JPEG";
//##############################################

Дараах кодыг WriteFile-н өмнө нэмсэнээр файлыг татаж авахаар холбож болно
Мөн DataGrid-д харуулж буй өгөгдлийн Excel файлд харуулахдаа дараах кодыг ашиглаж болно.
Энэ бүхэн нь бүгд санаа төдий зүйл тул та бүхэн цааш нь судлаад өөрт ашигтай байдлаар хэрэглээрэй


//##############################################
//Файл татаж авахаар хололт хийх
string str_FileName = "FileNAME.xls";
Response.AddHeader("content-disposition","attachment;filename" + str_FileName);
//##############################################

//##############################################
//DataGrid дэх өгөгдлийн Excel-файлруу хөрвүүлж харуулах
using System.IO;
using System.Web.UI;

DataTable tb_Product = new DataTable();
// tb_Product =
DataGrid dg_Product= new DataGrid();
dg_Product.DataSource = tb_Product;
dg_Product.DataBind();
StringWriter swXls = new StringWriter();
HtmlTextWriter htw = new Html32TextWriter(swXls);
dg_Product.RenderControl(htw);
Response.ContentType ="application/vnd.ms-excel";
Response.Write(swXls.ToString());
Response.End();
//##############################################

Continue Reading...

8/12/2009

Adobe FLEX HorzintalList,TileList

Ойрд Flex-ийн талаар бичлэг нэмсэнгүй. HorzintalList,TileList ашиглах талаар жижиг жишээ кодын хамт та бүхэндээ хүргэж байна. Мөн энэ хүү 2 компонентийн itemRenderer-н давуу тал гэж хэлж болох Property-г ашигласан байгаа. Санаа оноогоо харамгүү хэлээрэй.


Кодыг нь харахыг хүсвэл дэлгэрэнгүй гээд....

import mx.events.ListEvent;
import mx.events.FlexEvent;
import mx.controls.Alert;
private function fSelImgSet(event:ListEvent):void{
this.imgFullShow.source = event.itemRenderer.data.toString();
}
]]>


x="10" y="10"
text="HorzintalList,TileList itemRenderer "
width="357" textAlign="center"
fontWeight="bold" fontSize="15"
/>
id="imgFullShow"
x="10" y="118"
width="291" height="249"
source="image/1.png"
/>

id="TList"
x="303" y="118"
width="80" height="267"
dataProvider="{this.xmlImg.item}"
itemRenderer="mx.controls.Image"
itemClick="{this.fSelImgSet(event)}">


id="HList"
x="10" y="42"
width="373" height="68"
dataProvider="{this.xmlImg.item}"
itemRenderer="mx.controls.Image"
itemClick="{this.fSelImgSet(event)}">


x="4" y="375"
text="http://baji-csms.blogspot.com/"
width="291" fontWeight="bold"
color="#000000"
/>


Continue Reading...
 

Надад итгэл бий Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template