9/25/2009

Flex MenuBar ICON ашиглах


Та бүхэнд хэрэг болно байхаа. Блогоор минь зочилд байдагд баярлалаа.


private var menubarXML:XMLList = <>
;
[Bindable] public var menuBarCollection:XMLListCollection;
private function init():void{
menuBarCollection = new XMLListCollection(menubarXML);
}

private function menuHandler(event:MenuEvent) : void {
if (event.item.@label != "EARTH") {
Alert.show("Label: " + event.item.@label + "\n" +
"Data: " + event.item.@data, "Сонгогдсон item");
}
}
left="10" right="26" top="10" id="menu1"
labelField="@label"
dataProvider="{menuBarCollection}"
change="menuHandler(event)"
iconField="@icon"
fontSize="12" fontWeight="bold"
/>

Continue Reading...

9/15/2009

Adobe After Effects CS4


Энэ хүү номыг татахыг хүсвэл дэлгэрэнгүй гэж ороод татаад аваарай хэмжээний хуьд 2.1GB бөгөөд 4 хуваан байрлуулсан байгаа.

Татах <<< 1-р хэсэг >>> Download
Татах <<< 2-р хэсэг >>> Download
Татах <<< 3-р хэсэг >>> Download
Татах <<< 4-р хэсэг >>> Download
Continue Reading...

9/12/2009

Flex Chart ашиглах жишээ № 1

Flex chart нь үнэхээр олон давуу талтай. Чадах ядахаараа олон сонирхолтой жишээнүүдийг оруулах болно оо. Кодыг нь харахыг хүсвэл дэлгэрэнгүй гээд...


import mx.collections.ArrayCollection;
[Bindable]
public var expenses:ArrayCollection = new ArrayCollection([
{Expense:"Бинзен", Amount:25000},
{Expense:"Хоол хүнс", Amount:50000},
{Expense:"Хувцас", Amount:200000},
{Expense:"Байр", Amount:450000},
{Expense:"Нийтийн тээвэр", Amount:10000},
{Expense:"Бусад", Amount:200000}
]);
[Bindable]
public var explodingArray:Array = [0,0,0,.2,0,0]
private function degrees_func(item:Number):String {
return item + String.fromCharCode(176);
}

]]>
minimum="0"
maximum="360"
liveDragging="true"
snapInterval="1"
tickInterval="10"
showTrackHighlight="true"
dataTipPrecision="0"
dataTipFormatFunction="degrees_func" />


dataProvider="{expenses}"
showDataTips="true"
>

field="Amount"
nameField="Expense"
perWedgeExplodeRadius="{explodingArray}"
labelPosition="callout"
startAngle="{slider.value}"
/>Continue Reading...

9/06/2009

Android Application does not specify an API level requirement!


Дээрх анхааруулга компайл хийж байх явцад Concole дээр харуулах бөгөөд яг дараах мөрөнд нь таны ашиглаж Device API хувилбарыг харуулах болно. Жишээлбэл Device API version is 3 (Android 1.5) гэх мэт. Android 1.1 байвал Device API version is 2 байна.
Үүнийг тодорхойлж өгөхгүй бол MAP харагдахгүй байх бөгөөд Manifest.xml файлд дээрх хувилбарын талаарх мэдээлэлийг uses-sdk тагт тодорхойлж өгсөнөөр энэ анхааруулга байхгүй болох ба таны програм үнэн зөв ажиллах болно. Тагын бүтэц нь дараах хэлбэртэйн байна.Анхааруулга : Энэ хүү таг нь manifest тагы child таг болно.Continue Reading...

9/03/2009

Android APIKEY үүсгэх

Та бүхэнд Android дээр MAP-тай холбоотой арр хөгжүүлж байхад apiKey шаардлагатай үе байх бөгөөд энэ хүү apiKey үүсгэхдээ дараах алхамаар үүсгэж болно.

1.Command prompt дээр дараах командыг биелүүлэнэ
C:\>"C:\Java\jdk1.5\jre1.5\bin\keytool.exe" -list -alias androiddebugkey -keystore
"C:\Documents and Settings\Tanii user name\Local Settings\Application Data\Android\debug.keystore" -storepass android -keypass android
Дээрх команд дээр мэдээж таны компьютер дээр суусан JDK дироктор байх ба мөн debug.keystore файлын default дирокторыг бичсэн болно. Та энэ хүү дирокторыг зөв эсэхийг шалгаж болох ба
Eclipse -> Window -> Preferences -> Android -> Build tab-г сонгоход Default debug keystore гэсэн хэсэгт дээрх файлын дирокторыг харуулах бөгөөд энэ хүү дирокторыг ашиглах нь зөв юм.

Дээрх команд амжилттай биелэвэл Команд промт дээр дараах маягаар key харуулах болно
Certificate fingerprint (MD5): 90:1D:53:4A:D1:82:1B:F1:56:83:97:AB:27:19:FC:A3
2.Дээрх кодыг энэ сайтруу орон
My certificate's MD5 fingerprint: хэсэгт хуулан Generate API Key товчийг

дарахад таныг Google дээрх эрхээрэй нэвтрэх цонх гарч ирэх бөгөө нэвтрэн орсоноор таны API Key-г дэлгэцэнд харуулах болно. Жишээ нь : 07c9FMKtYDjZKtuNdy9X8xdliIYxxxfd6x76F1A
Ингээд та apiKey-тэй боллоо. :-p
Continue Reading...

9/01/2009

Android DroidDraw түүлAndroid дээр арр бичиж байгаа хүмүүс дизайн гаргах гээд xml файлд элемэнт нэмж байж магад гээд энэ хүү бичлэгийг оруулж байна. Энэ хүү DroidDraw түүл дизайн гаргахад хялбар бөгөөд visual-р компонентоо өрөн тохиргоогоог нь хийж кодыг нь Generate хийн ашиглаж болох түүл юм. Дэлгэрэнгүй гэж ороод татаад аваарай.

Татах <<< DroidDraw >>> Download
Continue Reading...
 

Надад итгэл бий Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template