11/21/2011

Android : Cache directory-н талаар

Android арр бичиж байхад Cache directory ашиглах шаардлага ихээхэн гарч байгаа болов уу. Хэдэн санаа болохоор зүйл энэ бичлэгтэй оруулъя гэж бодлоо.
Cache directory-д дэд хавтас үүсгэх

File file = new File(getCacheDir(), "your folder name/");
//Дээрх folder байгаа эсэхийг шалгах
if (!file.exists()) {
//байхгүй тохиолдолд үүсгэх
if(file.mkdirs()){
//Үүсгэсэн folder тоо файл хуулах
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File(getCacheDir(), "your folder name/" + хуулах файлийн зам));
fos.close();
}
}

Cache directory устгах

public static void fdeleteCacheDir(Context context) {
Runtime localRuntime = Runtime.getRuntime();
String cachePath = context.getCacheDir().getPath();
String cmd = "rm -R " + cachePath;
try {
localRuntime.exec(cmd);
} catch (IOException err) {
Log.d(TAG, " fdeleteCacheDir:" + err.getMessage());
}
}

0 санал,шүүмж:

 

Надад итгэл бий Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template