6/21/2012

Java Web Start application : Signature

Бид өөрийн арр-г Java Web Start хэлбэрээр ашиглах шаардлага гардаг бөгөөд тухайн үед Signature заавал хэрэг болдог. Дэлхийд алдартай VeriSign,Thawte г.м компаниудын Certificate (гэрчилгээ,үнэмлэх) ашиглаж болох бөгөөд тэр бүр энэхүү үйлчилгээг ашиглаад байх боломж бололцоо ховор байдаг билээ. Үүний улмаас өөрийн гэсэн Signature-г ашиглах хэрэгцээ гардаг. Энэ удаагийн бичлэгтэй хэрхэн Signature үүсгэх, ашиглах талаар санаа болохоор командыг бичье гэж бодлоо.
//key файл үүсгэх
keytool -genkey -alias YourName -keystore filename.dat
//jarsigner ашиглан өөрийн jar файлдаа үнэмлэх олгох
jarsigner -keystore filename.dat -storepass yourpass yourjar.jar YourName
Дээрх командуудыг биелүүлэхэд команд олдохгүй байна гэсэн алдаа заавал дараах аргыг хэрэглээрэй
Арга №1
Command Prompt-н Current directory-г Жава суулгасан хавтас/bin болгож тохируулах
Арга №2
Environment variables хэсэгийн Path хэсэгт доорх Path-г нэмэх
Жава суулгасан хавтас/bin
Ихэнхдээ жава суусан хавтас нь :
C:\Program Files\Java\jdk эсвэл jre\bin байдаг
jarsigner коммандыг амжилттай биелүүлсэнээр Та өөрийн jar файлаа Java Web Start хэлбэрээр ачааллах бүрэн боломжтой болно.

0 санал,шүүмж:

 

Надад итгэл бий Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template