11/28/2011

Cakephp : Apache Alias

Энэ удаа Alias ашиглан Cakephp дээр хөгжүүлсэн вэб хуудасаа харуулах талаар жаахан тэмэдэглэл бичье.
Cakephp ашиглаагүй үед дараах байдлаар шууд ашиглах боломжтой байдаг бол, Cakephp дээр хөгжүүлсэн вэб арр-н хуьд нэмэлт тохиргоо шаардлагатай болдог.

Alias /test /usr/local/test/

AddDefaultCharset Off
Options Indexes FollowSymLinks
Order allow,deny
Allow from allCakephp үед доорх байдлаар тохиргоогоо өөрчлөөрэй.
1-рт

1. app/webroot/.htaccess нээж доорх мөрийг нэмнэ
2. RewriteBase /test

Жишээлбэл :


RewriteEngine On
RewriteBase /test
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=$1 [QSA,L]2-рт

//app/webroot/index.php файлыг дараах байдлаар засварлана
//Засварлахын өмнөх
if (!defined('WEBROOT_DIR')) {
define('WEBROOT_DIR', bsename(dirname(__FILE__)));
}
//Засварлахын дараах
if (!defined('WEBROOT_DIR')) {
define('WEBROOT_DIR', "test");
}


Тохиргоо хийгдэж дууссан бол дараах байдлаар хандаж болно.

http://your-domain/test/0 санал,шүүмж:

 

Надад итгэл бий Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template